top of page

Coercive Control
Dwingende controle

Justitie de wetgeving rond coercive control moet beter

De wetgeving terzake

Is ontoereikend en loopt ver achter op andere landen.

Lees en teken hier de petitie om onze wetgeving te verbeteren zodat we juridisch beter beschermd worden tegen deze vorm van geweld.

Coercive control dwingende controle macht narcisme narcistisch misbruik geweld

Wat is coercive control?

"Coercive control" is een vorm van geweld waarbij de pleger macht en dwingende controle uitoefent over het slachtoffer, via emotioneel en psychisch misbruik, manipulatie, intimidatie, bedreigingen, vernedering, intimidatie of andere vormen van misbruik.

Bij slachtoffers veroorzaakt het trauma en angst.

Het is perfect mogelijk om een mens kapot te maken zonder er ook maar één vinger naar uit te steken.

Geweld is meer dan slaan.

Deze vorm van misbruik en geweld wordt te weinig (h)erkend en het wettelijk kader ontbreekt om het te stoppen, te meten en op te volgen.

In het buitenland staat men stukken verder op dat vlak dan hier in België.

We kunnen dus van die landen leren hoe het beter kan.

Hoe herken ik "coercive control"?

 • Je isoleren van vrienden en familie

 • Je basisbehoeften (bv. slaap) ontzeggen

 • Je doen en laten in de gaten houden

 • Je monitoren via online communicatietools of spyware

 • Controle uitoefenen over aspecten van je dagelijks leven, zoals waar je naartoe kunt gaan, wie je kunt zien, wat je kunt dragen en wanneer je kunt slapen

 • Jou (of jullie kinderen) de toegang tot hulpverlening verbieden

 • Je herhaaldelijk kleineren en beledigen, zoals zeggen dat je waardeloos bent

 • Je vernederen of ontmenselijken

 • Controle uitoefenen over je financiële middelen

 • Bedreigingen uiten of je intimideren

 • ...

Lees er meer over in deze blog post.

bottom of page