top of page
image of a hand, that manipulates the mind of another person, isolated and toned .jpg

Coercive control
Dwingende controle
Help mee de wetgeving te veranderen

Wat is "coercive control"?

"Coercive control" is een vorm van geweld waarbij de pleger macht en dwingende controle uitoefent over het slachtoffer, via emotioneel en psychisch misbruik, manipulatie, intimidatie, bedreigingen, vernedering, intimidatie of andere vormen van misbruik.

Bij slachtoffers veroorzaakt het trauma en angst.

Het is perfect mogelijk om een mens kapot te maken zonder er ook maar één vinger naar uit te steken.

Geweld is meer dan slaan.

Deze vorm van misbruik en geweld wordt te weinig (h)erkend en het wettelijk kader ontbreekt om het te stoppen, te meten en op te volgen.

In het buitenland staat men stukken verder op dat vlak dan hier in België.

We kunnen dus van die landen leren hoe het beter kan.

Hoe herken ik "coercive control"?

 • Je isoleren van vrienden en familie

 • Je basisbehoeften (bv. slaap) ontzeggen

 • Je doen en laten in de gaten houden

 • Je monitoren via online communicatietools of spyware

 • Controle uitoefenen over aspecten van je dagelijks leven, zoals waar je naartoe kunt gaan, wie je kunt zien, wat je kunt dragen en wanneer je kunt slapen

 • Jou (of jullie kinderen) de toegang tot hulpverlening verbieden

 • Je herhaaldelijk kleineren en beledigen, zoals zeggen dat je waardeloos bent

 • Je vernederen of ontmenselijken

 • Controle uitoefenen over je financiële middelen

 • Bedreigingen uiten of je intimideren

 • ...

Lees er meer over in deze blog post: 15 tekenen van coercive control.

"Coercive control" is geweld en misbruik.

Het blijft vaak doorgaan nadat de relatie reeds beëindigd werd (alle mogelijke vormen van "post-separation abuse", oudervervreemding/verstoting en andere ellende).

Slachtoffers staan in de kou.

Als maatschappij kunnen we dat niet aanvaarden.

Helaas is de wetgeving daaromtrent momenteel ontoereikend en die moet dus veranderen. 

Om die verandering te bekomen, heb ik een petitie gericht aan onze Kamer van Volksvertegenwoordigers en ik heb uw steun en uw handtekening nodig.

Mensen worden er langdurig ziek door, verliezen hun job, raken hun kinderen kwijt, hun bezittingen, plegen zelfmoord omdat ze geen uitweg zien, …

Het is verschrikkelijk.

Het gebeurt allemaal onder de maatschappelijke radar, in de schaduwen, achter voordeuren, door plegers die naar de buitenwereld toe heel normaal en zelfs heel sympathiek schijnen.

Slachtoffers worden niet geloofd of erkend.

Een vaak gehoord argument tegen het aanpakken van dit soort geweld, is de “onbewijsbaarheid” van manipulatie, gaslighting, en het uitoefenen van controle en macht.

Nochtans is het niet zo moeilijk om daar iets structureels aan te veranderen.

België kan putten uit de ervaring van landen met specifieke wetgeving hieromtrent (Frankrijk, Ierland, Engeland, Schotland, Wales, Australië, in Tasmania is “coercive control” strafbaar sinds 2004, in de VS is er wetgeving m.b.t. “coercive control" in de staten California en Hawaii en in de staten Maryland en South Carolina is men hier werk van aan het maken).

In deze landen zijn veel meer meldingen, arrestaties en vervolgingen van deze vorm van geweld en in deze landen zijn professionals specifiek getraind in het herkennen en aanpakken van deze vorm van geweld.

Deze landen hebben reeds veel kennis m.b.t. wat werkt en wat niet werkt.

Voor slachtoffers van “coercive control” heeft dit in voornoemde landen en staten een wezenlijk en aantoonbaar positief effect op hun leven en op dat van hun kinderen.

Wat in andere landen mogelijk is voor slachtoffers van “coercive control”, moet in België zeker ook kunnen.

Verbetering van onze wetgeving is niet alleen nodig, maar ook zeer goed mogelijk.

België moet het warm water niet uitvinden, in andere landen stroomt het al.

Verleg hier ook een steen in de rivier en teken en deel deze petitie:

https://dekamer.mijnopinie.belgium.be/initiatives/i-773

Misschien niet voor uzelf, dan wel voor een vriend of vriend of familielid die het mogelijks meemaakt, zelfs zonder dat u het weet.

En voor uw kinderen, die misschien al in een dergelijke relatie zitten of er ooit in kunnen terechtkomen.

Teken en deel de petitie. Alstublieft.

Ik weet het, het is een "lastige" petitie.

Je moet ervoor inloggen en bewijzen dat je echt bestaat.

Dat is iets "lastiger" dan een petitie van Avaaz en dergelijke tekenen, maar aan petities die door suskeenwiske@hotmail.com en kwikenflupke@gmail.com getekend kunnen worden, hecht er overheid -begrijpelijk- geen enkele waarde. Dat is verloren moeite.

Inloggen om te tekenen duurt niet lang en kan op verschillende manieren.

Een bijzonder kleine moeite voor een ingrijpende wetswijziging.

 

“We must take sides.
Neutrality helps the oppressor,
never the victim.
Silence encourages the tormentor,
never the tormented.
Sometimes we must interfere.”

— Elie Wiesel

 

De wetgeving m.b.t. coercive control moet aangepast worden.

Teken en deel de petitie a.u.b.

Ik dank u, in naam van al wie het meemaakt en meegemaakt heeft.

Heel hartelijk,

Eva

#coercivecontrol #dwingendecontrole #familiaalgeweld #partnergeweld #geweldismeerdanslaan #kijknietweg #emotioneelgeweld #psychologischgeweld #emotioneelmisbruik #psychologischmisbruik #wetgeving #familierecht #hulpverlening #mensenrechten #kinderrechten #veiligheid #postseparationabuse #misbruiknascheiding #oudervervreemding

bottom of page