top of page

Begeleiding bij conflictscheiding en complex co-ouderschap

Wat kan begeleiding voor jou betekenen?

Een hoogconflictscheiding kan een enorme impact hebben op alle betrokkenen, vooral op de kinderen.

Wanneer ex-partners verwikkeld raken in een strijd waarin communicatie en samenwerking vrijwel onmogelijk lijken, ontstaat een complexe situatie waarin co-ouderschap een uitdaging wordt.

 

Toch is het juist in deze situatie van groot belang om te blijven staan in de storm en te streven naar een vorm van parallel ouderschap.

 

De gevolgen van een hoogconflictscheiding

Kinderen zijn vaak de dupe van een hoogconflictscheiding.

Ze kunnen het gevoel krijgen dat ze moeten kiezen tussen hun ouders, wat kan leiden tot gespleten loyaliteits en emotionele problemen.

 

Daarnaast kan de voortdurende strijd tussen de ex-partners een negatieve invloed hebben op het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen.

In een situatie van hoogconflictscheiding kan co-ouderschap een complexe aangelegenheid worden.

Communicatie en samenwerking tussen de ex-partners zijn vaak moeizaam, waardoor het maken van afspraken en het nemen van gezamenlijke beslissingen een uitdaging vormen.

 

Toch is het van cruciaal belang om, in het belang van de kinderen, te blijven zoeken naar manieren om tot een werkbare vorm van co-ouderschap te komen.

Parallel ouderschap creëert meer rust

Een mogelijke oplossing voor complex co-ouderschap in geval van een hoogconflictscheiding is parallel ouderschap.

 

Bij parallel ouderschap hebben de ex-partners zo min mogelijk direct contact met elkaar en richten ze zich op hun eigen relatie met de kinderen.

Hoewel dit niet de ideale vorm van co-ouderschap is, kan het in bepaalde situaties de beste optie zijn om de kinderen te beschermen tegen de voortdurende strijd tussen hun ouders.

Naast de praktische weg vooruit, besteden we ook de nodige aandacht aan het helen van kwetsuren, het omgaan met stress, het aanleren van gezonde coping mechanismes en hoe het best omgaan met de kinderen in deze uitdagende context.

Iedereen heeft het recht op welzijn, gezondheid en rust.

Gevolgen voor het kind van chronische conflicten

Gevolgen van chronische conflicten tussen de ouders

• Er is sprake van een langdurige stressperiode

• De ouders (één of allebei) hebben hierdoor minder aandacht voor het kind (zijn eerder bezig met de ex-partner dan met opvoedkundige keuzes)

• De ouders (één of allebei) worden strenger of net minder streng

• Het kind leert dat ruzies niet worden opgelost

• Het kind heeft de neiging tot zelfbeschuldiging

• De hechting van het kind staat onder druk

• Het kind krijgt nauwelijks de kans om de scheiding te verwerken

bottom of page