NARCISMETEST

Narcisme in je omgeving? Doe de test!

Deze test geeft geen officiële diagnose, maar wel een indicatie.

Elk antwoord dat wijst op narcistisch gedrag, staat gelijk aan 1 punt.
De totale score is 28. Dus hoe hoger de score op 28, hoe sterker de indicatie.