• Eva

Een relatie met een narcist is als een tweepersoonssekte.

Narcisten (m/v) gebruiken dezelfde technieken als sekteleiders.
Wie nooit een relatie had met een narcist, kan het zich niet voorstellen. Dat die sympathieke, brave man of vrouw die ze zo tof vinden, of waar ze zelfs medelijden mee hadden omdat hij of zij door jou "zonder enige aanleiding aan de deur werd gezet" een narcist is. Dat hij of zij je totaal kon brainwashen.

“Op 15 manieren gedragen narcisten zich net als sekteleiders.”

Sterker, ze zouden hem (de narcist m/v) verdedigen tot in de rechtbank omdat ze zo sterk in hem geloven. Ze zijn ook onder zijn invloed, zonder dat ze het zelf merken...

En jij, als slachtoffer van de narcist bent (of hopelijk "was") dat nog veel meer...15 manieren waarop narcisten zich gedragen als sekteleiders:


 1. Dichtbij de leider blijven, wordt beloond, terwijl afstand nemen wordt bestraft. Denk er niet aan om weg te lopen, wanneer de leider je betrapt, volgt een straf.

 2. Alleen de sekteleider wordt als perfect beschouwd. Alle andere leden moeten ernaar streven de leider te worden als de leider, maar de meeste sekten zijn echter zo opgezet dat leden deze perfectie nooit kunnen bereiken. Daardoor blijven ze afhankelijk van hun leider.

 3. Leugens worden zo vaak herhaald dat ze waarheid gaan lijken. De sekteleider kàn het niet bij het verkeerde eind hebben en hij hoeft zich ook nooit te verontschuldigen.

 4. Sekteleiders verrijken zichzelf ten koste van de leden. Leden zijn er om in de behoeften van de leider te voorzien en daarvoor hun tijd, energie en geld op te geven.

 5. Communicatie is dwingend of bedrieglijk en manipulatief. De dingen zijn niet altijd wat ze lijken. Dit bevordert verwarring en maakt leden kwetsbaar. Wanneer ze in de war raken, zoeken ze troost bij de alwetende leider.

 6. Op de leider lijken, wordt aangemoedigd. Bepaalde soorten uiterlijk, gedrag en sekte-termen en taal worden de norm. Na verloop van tijd gaan leden zichzelf identificeren als onderdeel van een entiteit in plaats van als individuen.

 7. Doen wat de leider wil, wordt voorgesteld als de weg naar het geluk. Dit leidt ertoe dat leden na verloop van tijd hun oude gewoonten en normen opgeven. Ze verliezen zichzelf in een luchtbel en negeren alles wat hen confronteert met de realiteit.

 8. Sekteleiders worden gezien als van nature goed, niemand staat boven hen en ze zijn aan niemand verantwoording verschuldigd.

 9. Leden van de sekte wordt verteld dat wat de sekte wil dat ze doen, voor hun eigen bestwil is, zelfs als het zelfvernietigend is.

 10. Buitenstaanders worden als gevaarlijk of als vijanden beschouwd, slachtoffers worden geïsoleerd.

 11. Leden besteden buitensporig veel tijd aan de leider en de groep, waardoor er weinig tijd overblijft voor zelfzorg of reflectie.

 12. Gevoelens worden gedevalueerd, geminimaliseerd of gemanipuleerd. Schaamte, schuldgevoel, dwang en oproepen tot angst houden leden in het gareel. Na verloop van tijd kunnen leden het contact met hun vroegere gewoonten en waarden verliezen.

 13. Vragen en afwijkende meningen worden niet getolereerd. Leden krijgen te horen dat twijfels of afwijkende meningen erop wijzen dat er iets mis is met het lid.

 14. De "juistheid" van de leider rechtvaardigt gedrag dat in strijd is met de normen van de meeste mensen voor ethiek en eerlijkheid. In de ijver van de sekte kan alles.

 15. De leider "brainwasht" de leden, en als zij ooit de sekte verlaten, moeten ze gedeprogrammeerd worden.

Moraal van het verhaal: zie de parallellen, doorgrond de werkwijze en zorg dat je niet in de val trapt...

#narcisme #sekte #brainwashing