• Eva

Is iedereen "een beetje narcist"?

Als ik lees of hoor dat iedereen "wel een beetje narcist is", dan kriebelt mijn nekhaar een beetje...Tegenwoordig wordt de term "narcist" te pas en te onpas gebruikt, waardoor het een holle term dreigt te worden.


"Narcist" wordt een scheldwoord. Scheidende echtelieden werpen het elkaar (vaak onterecht, maar soms ook niet) toe in de rechtszaal.

Het wordt een verwijt voor mensen die we niet leuk vinden. Er wordt gezegd en geschreven dat narcisme een kwestie van balans is, want "iedereen is wel een beetje narcist". Maar er is niet zoiets als "gemiddeld narcisme".

Jezelf graag zien en voor jezelf zorgen, wordt op den duur zo ook narcisme. Veel gekker moet het niet meer worden.


Uitholling van de termen "narcist" en "narcisme" zorgt ervoor dat slachtoffers van echte narcisten, zij die lijden aan NPS (narcistische persoonlijkheidsstoornis) het nog moeilijker krijgen om geloofd te worden.

Het maakt het nog moeilijker om anderen te laten inzien dat de schade die de narcist aanricht in hun leven écht zo groot is.


Aan echt narcisme is niets relatiefs.

Er is niet zoiets als "gemiddeld narcisme". Er is geen "schaal van narcisme".


“Narcisten zijn mensen die lijden aan de cluster B persoonlijkheidsstoornis. Punt. En dat is nog wel iets anders dan graag selfies van jezelf nemen of jezelf graag zien.”

Bovenop het feit dat slachtoffers niet geloofd worden, of toch niet dat hun trauma of de schade die ze geleden hebben door de narcist écht zo ernstig is, worstelen slachtoffers van narcisten nog met een bijkomend probleem. Slachtoffers denken vaak dat ZIJ de narcist zijn i.p.v. omgekeerd.


Zo scheef is hun beeld van de werkelijkheid soms geworden, wanneer ze met een narcist te maken hebben.

Dat is wat gaslighting door de narcist én de houding van de buitenwereld (dat iedereen toch wel een beetje narcist is) hen aandoet.


En dat wordt versterkt door van narcisme gedrag op een "schaal van narcisme" te maken. Of een slap "ik-vind-jou-een-eikel" etiketje.


Als ik het heb over "narcisten" en "narcisme", dan bedoel ik de persoonlijkheidsstoornis NPS.

We moeten de termen beschermen tegen uitholling en ze enkel in de juiste context gebruiken.

Geen moreel oordeel, wel een persoonlijkheidsstoornis


De term "narcist" is geen moreel oordeel of een schaal van onhebbelijk gedrag, het is een echte, erkende persoonlijkheidsstoornis.

Dit zijn de criteria voor narcisme volgens de DSM-5:


1. Heeft een opgeblazen gevoel van eigen belangrijkheid (overdrijft bijvoorbeeld eigen prestaties en talenten, verwacht te worden erkend als superieur, zonder erbij horende prestaties).

2. Is gepreoccupeerd met fantasieën over grenzeloos succes, grenzeloze macht, genialiteit, schoonheid of ideale liefde.

3. Gelooft dat hij of zij ‘bijzonder’ en uniek is en alleen kan worden begrepen door of moet omgaan met andere bijzondere mensen of met mensen (of instellingen) met een hoge status.

4. Heeft een excessieve behoefte aan bewondering.

5. Heeft het gevoel bijzondere rechten te hebben (onredelijke verwachtingen over een speciale voorkeursbehandeling, of dat er automatisch wordt voldaan aan zijn of haar verwachtingen).

6. Exploiteert anderen (maakt misbruik van anderen om zijn of haar eigen doelen te verwezenlijken).

7. Heeft een gebrek aan empathie: is niet bereid de gevoelens en behoeften van anderen te erkennen of zich ermee te identificeren.

8. Is vaak afgunstig op anderen of gelooft dat anderen afgunstig zijn op hem of haar.

9. Toont zich arrogant of hooghartig in houding of gedrag.


En dat is gedrag dat schade aanricht in de levens van anderen.


Narcisten zijn mensen die misbruik maken van de empathie en de goedheid van anderen. Die hen psychologisch misbruiken en manipuleren.

Die hen beliegen en bedriegen.

Ze plegen misbruik.

We moeten dat durven benoemen.


Het is niet omdat er geen zichtbare schade te zien is bij het slachtoffer en er ook geen stempel op het voorhoofd van de narcist staat, dat er geen narcistisch misbruik is.


Het is niet omdat psychologisch misbruik geen zichtbare sporen als blauwe plekken en gebroken botten nalaat, dat het gemakkelijker te overwinnen is.

In tegendeel, ik durf te zeggen dat gebroken zielen en geesten moeilijker helen dan gebroken beenderen...


Dus iedereen in zekere mate narcist? Laat ons dat a.u.b. nooit meer zeggen.


Een kat is een kat. Misbruik is misbruik. En een narcist is een narcist.


#narcisme #nps #narcistischepersoonlijkheidsstoornis #narcistischmisbruik