• Eva

Waarom het ene trauma het andere niet is.

PTSS en C-PTSS zijn misschien gelijkaardig, maar zeker niet gelijk. En ze kunnen dus ook niet op een gelijke manier behandeld worden.

PTSS, Post-Traumatisch Stress Syndroom, kent iedereen wel als het trauma dat ontstaat na een ongeval, overval, verkrachting, ... Na een eenmalige traumatiserende gebeurtenis. Voor PTSS bestaan behandelingen die op korte termijn -en zeker wanneer gecombineerd met steun van familie en vrienden- relatief snel vruchten afwerpen.


C-PTSS (Complex Post-Traumatisch Stress Syndroom) is andere koek. Het is een nog nieuwe en gecompliceerde diagnose, en tot op heden staat het nog steeds niet vermeld in de DSM ("Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders", het handboek voor psychiaters en psychologen). En zoals bij zoveel zaken, wat geen etiket heeft, vindt moeilijk een effectieve behandeling.

Nochtans is dat "etiket" zeer belangrijk voor wie er aan lijdt. Het geeft een soort zekerheid, te weten wat er precies mis is met je. Je staat er dan ook niet alleen mee. En nog belangrijker, het geeft hoop op een oplossing.Hoe onstaat C-PTSS?


“Alhoewel de klinische wereld nog geen pasklaar antwoord heeft voor C-PTSS is "thriving" na "surviving" wel perfect mogelijk.”

C-PTSS ontstaat door herhaald, langdurig misbruik, zowel in de kindertijd als tijdens het volwassen leven:

  • Seksueel misbruik

  • Emotionele mishandeling

  • Verwaarlozing

  • Fysiek misbruik

  • Mentaal misbruik

  • Huiselijk geweld

  • Mensenhandel

  • Krijgsgevangenschap

  • Leven in een oorlogsgebied

  • Een concentratie- of interneringskamp overleven

(Dit is meteen ook een redelijk treffende samenvatting van hoe narcistisch misbruik voelt voor slachtoffers...)


De standaard behandelingen voor PTSS "passen" niet helemaal voor C-PTSS.

Gesprekstherapie werkt bijvoorbeeld prima voor trauma voortkomend uit een eenmalige traumatische gebeurtenis, maar niet voor trauma dat voortkomt uit meerdere traumatische ervaringen. En zowat 90% van de cliënten van psychologen en andere therapeuten valt binnen de laatste categorie...


Alhoewel de klinische wereld nog geen pasklaar antwoord heeft op het helen van C-PTSS, is het wel heel goed mogelijk om van "surviving" (enkel overleven) naar "thriving" (openbloeien) te gaan na narcistisch misbruik.


Je moet "gewoon" de juiste hulpverlener vinden.


Er is hoop!