top of page

Begeleiding bij intrafamiliaal geweld

post-traumatische groei

Wat kan begeleiding voor jou betekenen?

Veel.

Ik kan je in therapie helpen om je trauma te helen.

Ik kan je wegwijs maken in het bos van hulpverlening en justitie.

Ik kan je bijstaan met praktisch advies waar je direct iets aan hebt.

Ik kan erkenning geven aan je ervaring d.m.v de MASIC-methode.

Ik kan je helpen om alle gedragspatronen die je nodig had om te overleven (maar die nu in de weg staan) af te leren.

Ik kan je helpen om gezonde eigenwaarde en zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Ik kan je helpen om op alle vlakken te herstellen.

Ik kan de patronen helen (codependentie, angst om alleen te zijn, verlatingsangst, lage eigenwaarde, angst voor conflicten, ...) die je vast hielden in de relatie.

Ik kan je helpen groeien en openbloeien.

Ter voorbereiding van elke sessie nodig ik je uit om je verhaal of je vragen vooraf te noteren.
Een sessie is snel voorbij en ik zou echt graag willen dat je het maximum haalt uit onze tijd samen!

Image by Claudia Soraya

4 soorten intimate partner violence

Coercive Control (dwingende controle)

 • Ongeveer 11% van partnergeweld

 • Duidelijke dader, duidelijk slachtoffer

 • Draait om macht, machtsverschil tussen partners

 • Wordt erger met de tijd

 • Survivors geraken meer en meer in het web van de pleger

 • Geweld kan escaleren na de feitelijke scheiding

 • De meest gevaarlijke vorm van IPV

 • Slachtoffers blijven uit angst

 • Kan leiden tot femicide (patroon van 8 fases - Prof. Jane Monckton-Smith)

 • Ondanks het bestaan van daderprofielen, neemt politie dit niet altijd ernstig (hulpmiddel: de MASIC en PPP-screening: potency - pattern - is er een primaire dader?)

 • Lees meer over de typische kenmerken op deze pagina

 

Wederkerig, reactief geweld

 • Ongeveer 89% van partnergeweld

 • Geen machtsverschil

 • Twee mensen met zwakke impulscontrole, zwakke communicatievaardigheden, zwakke agressiebeheersing

 • (Wederkerige dwingende controle bestaat ook)


Gewelddadig verzet

 • Zelfbescherming, zelfverdediging van het slachtoffer tegen de primaire pleger


Door de scheiding uitgelokt geweld

 • Ongeveer 25% van geweld

 • ​Dit is een subcategorie van wederkerig, reactief geweld

Coaching bij narcistisch misbruik, narcisme, narcistisch gedrag, coercive control, narcismecoach

Narcistisch misbruik

Ik zet het er hier apart bij omdat de overlap tussen het gedrag van mensen met narcistische trekken en coercive control zeer groot is.
Voor een narcist staat controle gelijk aan macht.

Narcisten zijn erg egocentrisch. Ze eisen buitensporige liefde en aandacht door middel van tactieken die variëren van manipulatie tot intimidatie tot bedreigingen en geweld. Ze geven niet om de impact van hun gedrag op anderen, omdat hun geluk prioriteit heeft en ze niet bang zijn om andere mensen pijn te doen om te krijgen wat ze willen.

Een belangrijke manipulatietechniek die narcisten vaak gebruiken,
is gaslighting. Gaslighting is een vorm van emotioneel misbruik waarbij de manipulator fictie verzint, de fictie als feit presenteert en je het gevoel geeft dat je eigen oordeel of geheugen onbetrouwbaar is. Op deze manier ondermijnt hij je hele perceptie van de werkelijkheid door ervoor te zorgen dat je aan je eigen gedachten, herinneringen en realiteit gaat twijfelen.

Narcisten isoleren je vaak van je vrienden, familie en ondersteunende netwerken, voordat ze hardere vormen van misbruik toepassen. Door je weg te houden van dierbaren die je het beste kennen, geeft dit de misbruiker de tijd om controle over jou te krijgen.
Door je vrienden, familie en netwerk te verwijderen, wordt de narcist je meest vertrouwde bron van informatie en de primaire bron van affectie, validatie en steun.
Eens op je misbruiker vertrouwt om de "waarheid" te bevestigen,
zal de dwingende controle van de narcist hoogstwaarschijnlijk escaleren.

GPS-trackers, het blokkeren van sociale media of het stelen van toegangscodes zijn gebruikelijke technieken van de narcist om de controle over jou te behouden.
De narcist kan ook dreigen met het delen van intieme afbeeldingen op sociale medianetwerken.
Het doel van dit gedrag is ervoor te zorgen dat je afhankelijk bent van de narcist en je je aan zijn regels houdt, zodat hij de controle kan behouden.

Narcisten zullen je neerhalen, kleineren, degraderen en beledigen om je zelfvertrouwen en je eigenwaarde aan te tasten.
De beledigingen kunnen subtiel zijn en in de vorm van kwetsende opmerkingen, schertsend gezegd of voorgesteld als constructieve kritiek.

Verbaal geweld wordt emotioneel misbruik wanneer het schelden, beschuldigen en oordelen escaleert tot bedreigingen, schreeuwen en de stiltebehandeling, pesten en intimidatie.

Narcistisch misbruik uit zich vooral in gaslighting en emotionele manipulatie.
Maar narcisten kunnen ook dingen kapot maken, jou of anderen pijn doen, of dreigen jou of anderen pijn te doen om je te straffen of angst in te boezemen als je niet doet wat de narcist wil.
Dreigen om je dierbaren pijn te doen of je dierbaren (meestal de kinderen) bij jou weg te halen, is een gebruikelijke strategie van de narcist om de controle over jou te behouden en ervoor te zorgen dat je de relatie niet verlaat.
Zelfbeschadiging of dreigen met zelfmoord is een andere veel voorkomende techniek van emotionele manipulatie die door de narcist wordt gebruikt om de controle te behouden.

"Hoovering" is een vorm van emotionele chantage die veel voorkomt bij narcisten. De analogie is dat de narcist je als een Hoover stofzuiger terugzuigt in een nieuwe cyclus van misbruik.
Wanneer de narcist voelt dat hij de controle over je begint te verliezen, kan hij laten zien hoe erg hij spijt heeft van hoe hij zich heeft gedragen.
Hij zal je gevoelens valideren en je het gevoel geeft dat het beter gaat.
De periode waarin het beter lijkt te gaan is meestal kort en van zodra de narcist je vertrouwen herwint, begint de cyclus van misbruik en dwingende controle weer van voor af aan.

Narcisten behouden de controle door je het gevoel te geven dat je geen onafhankelijke keuzes of beslissingen kunt nemen, vooral niet als het gaat om fysieke scheiding van hen.
Codependentie en fysiek samen zijn, zijn belangrijk voor de narcist om controle over jou te behouden en daarom zullen ze vaak je grenzen overschrijden om controle en macht over jou te behouden. De narcist kan je dagboek, Facebook, privé-e-mails en sms-berichten lezen. De narcist respecteert misschien ook je recht op privacy niet of je recht om beslissingen te nemen over je eigen lichaam door te bepalen wat je eet, wanneer en hoe je beweegt en welke kleding je draagt.

Een narcist wil dat je bang voor hem bent, dat je je angstig voelt in hun buurt en dat je het gevoel hebt dat je op eieren loopt.
Dit zorgt ervoor dat de narcist de controle behoudt en krijgt wat hij wil.
Het is niet ongebruikelijk dat je last hebt van hyperwaakzaamheid of angst over hoe de narcist zal reageren en dat je constant probeert hun reactie te voorspellen.
Alles wat je doet zal gericht zijn op het behagen van de narcist en vermijden om "fouten" te maken om de onvoorspelbare uitbarstingen van de narcist te voorkomen.

Uiteindelijk bezorgt al de stress in zo'n relatie je onvermijdelijk chronische stress en zelfs PTSS, met alle gevolgen vandien op mentaal, emotioneel en lichamelijk vlak.
Ik help je daar graag bij.

 

bottom of page