top of page

Coaching bij ouderverstoting 

Wat is ouderverstoting?

Dr. Amy J. L. Baker legt het zeer duidelijk uit.

Ouderverstoting, wat is er nodig om het te (h)erkennen?
 

Dr. Steven G. Miller slaat nagels met koppen.

Coaching bij ouderverstoting, wat kan je doen bij ouderverstoting

Wat kan oudercoaching voor jou betekenen?

Preventie

 

Waar er geen misbruik, mishandeling of verwaarlozing speelt, heeft elk kind recht op een goed contact met beide ouders.

Maar zolang als er ouders zijn, zijn er ouders die elkaar beconcurreren om de affectie van hun kind.

Ouderverstoting is helemaal geen nieuw gegeven, ook al lijkt dat zo.

Een complexe echtscheiding (ik ben allergisch aan het woord "vechtscheiding") kan een indicator zijn dat de affectie van het kind na de scheiding de inzet wordt van een strijd die je niet wil.

De binnen-ouder zal dan bewust of onbewust proberen de hechting tussen de andere ouder (de buiten-ouder) en het kind te ondergraven. 

Dat gebeurt op verschillende manieren en elk van deze manieren vergt een andere respons.

Dat is waar ik jou bij help: ik help jou strategisch zijn en de juiste acties ondernemen, steeds met het belang van het kind centraal.

Ik steun daarbij op de wetenschappelijke inzichten van Richard A. Gardner, Richard A. Warshak, Amy J. L. Baker, Karen en Nick Woodall, Sietske Dijkstra en Corine de Ruiter.

Voor veel buiten-ouders komt een contactbreuk als een donderslag bij heldere hemel.

Professionals die niet specifiek getraind zijn in ouderverstoting zien het probleem vaak niet, maken foute inschattingen en nemen foute beslissingen. 

Laat het niet tot een contactbreuk, rechtszaak, ... komen.

Wees ouderverstoting en een contactbreuk voor.

Voorkomen is in dit geval écht beter dan genezen.

Helen, rouwen, herstellen

Is een contactbreuk onafwendbaar, zijn echt alle opties op dit moment uitgeput, dan leer ik je graag

  • hoe je ouder kunt blijven op afstand

  • hoe je kunt omgaan met dit levend verlies

  • hoe je de drempel om terug te keren zo laag mogelijk kan maken voor je kind

  • hoe je je kunt voorbereiden op hernieuwd contact

Gevolgen voor het kind

Gevolgen van chronische conflicten tussen de ouders

• Er is sprake van een langdurige stressperiode

• De ouders (één of allebei) hebben hierdoor minder aandacht voor het kind (zijn eerder bezig met de ex-partner dan met opvoedkundige keuzes)

• De ouders (één of allebei) worden strenger of net minder streng

• Het kind leert dat ruzies niet worden opgelost

• Het kind heeft de neiging tot zelfbeschuldiging

• De hechting van het kind staat onder druk

• Het kind krijgt nauwelijks de kans om de scheiding te verwerken

 

Gevolgen contactbreuk op korte termijn

• Het kind voelt zich onrustig en onderdrukt de stress naar aanleiding van het loyaliteitsconflict en het "moeten kiezen"

• Het kind wordt voortijdig beslisser en krijgt ongepaste verantwoordelijkheden (kiezen tussen ouders)

• Hierdoor kan een generalisatie optreden ten aanzien van andere keuzes, met gedragsproblemen als gevolg (internaliserend of externaliserend)

• Het kind wordt zich bewust van eigen macht, bespeelt hierdoor de ouders en/of stelt irreële eisen

 

Gevolgen contactbreuk op lange termijn

• Splitsen, splijten of splitting: een afweermechanisme waarmee het kind situaties of mensen als helemaal goed of helemaal slecht beschouwt (zwart-wit denken, alles-of-niets denken), het onvermogen om positieve en negatieve kanten te integreren tot 1 geheel, om nuance/ de middenweg te zien

• Verstoorde relaties

• Intens zelfdestructief gedrag

• Ofwel ijzersterke overtuigingen hebben (onveranderlijk) ofwel de neiging om te slaan van het ene op het andere moment

• Een beschadigde identiteit door eenzijdige identificatie met één ouder

• Eenzaamheid

• Suïcide

• Wantrouwen door problemen met hechting

• Gedragsproblemen (boosheid, manipulatie), psychosomatische problemen, depressie, schaamte, angst, middelenmisbruik

• Zelf vaker scheiden

• Disfunctionele vaardigheden om met spanning om te gaan

• Minder hoge opleiding of carrière (niet in staat zich overeenkomstig mogelijkheden te ontplooien)

• Intergenerationele contactbreuken

Bronnen: Adviesrapport expertteam ouderverstoting en complexe omgangsproblematiek (januari 2021) & Ed Spruijt – wie het volledige rapport wil raadplegen kan het hier vinden.

Trauma's vermijden

Elke contactbreuk is voor minstens 2 mensen traumatiserend:

  • voor het kind

  • voor de buiten-ouder

  • en vaak ook voor de grootouders en andere familieleden aan de kant van de buiten-ouder.

De familie wordt in "kampen" verdeeld en het gebeurt dat zelfs de huisdieren van de "buiten-kant" totaal worden afgewezen.

Voorkomen is makkelijker en goedkoper dan genezen

Het nut van oudercoaching

Kinderrechten onder druk

Ik ben gepassioneerd pleitbezorger voor de veiligheid en het welzijn van kinderen.

 

Daarom ging ik in op de uitnodiging van De Morgen en werkte ik mee aan dit artikel.

Hoe meer mensen zich bewust zijn van ouderverstoting, hoe beter.

Ik ben van mening dat elk kind het recht heeft om geliefd te worden door zowel de ouders als hun bredere familie, als dit veilig is.

 

Ik beschouw de psychologische manipulatie van kinderen die hen dwingt om een anders liefhebbende en voldoende goede, veilige ouder en/of grootouder af te wijzen als bijzonder schadelijk voor kinderen, zowel op korte als op lange termijn.
Dat is kindermishandeling en een vorm van partnergeweld.

 

Wil je hulp? Download alvast het gratis eBook met 5 tips uit de shop en boek je sessie.

bottom of page