top of page
grey CRT monitor beside trees_edited.jpg

Rewind Techniek

"Be kind, rewind!"

Wat is de Rewind Techniek?

Normaal gezien worden herinneringen eerst opgeslagen als impressies in ons brein, de hippocampus organiseert ze en uiteindelijk worden ze opgeslagen in de neocortex, het lange termijn geheugen.
Dit proces zorgt ervoor dat het een normale herinnering wordt, die "voorbij" aanvoelt en die vervaagt met de tijd.

Bij traumatiserende herinneringen kan dit proces haperen.


Tijdens een traumatiserende gebeurtenis kan je emotionele respons zo sterk zijn, dat de herinnering opgeslagen wordt in het "vecht of vlucht" centrum van het brein, de amygdala, in plaats van de in hippocampus.

Dergelijke herinneringen zitten dan vast in ons brein als een overlevingsrespons, klaar om gereactiveerd te worden.

De herinneringen blijven dan recent aanvoelen en er blijven heftige emoties aan gekoppeld, ook al betreft het gebeurtenissen van al lang geleden.
 

Veel mensen met trauma en angsten worden behandeld met methoden die hen terug confronteren met hun ervaringen, door erover te praten of door hen hun ervaringen op andere manieren te laten herbeleven.

Dat kan zeer onaangenaam, pijnlijk en belastend zijn.

De Rewind Techniek behoort tot een nieuwe generatie van behandelmethodes.

Het grote verschil met andere methodes is dat bij de Rewind Techniek

 • details van het trauma of de angst niet hoeven te worden besproken

 • meerdere trauma's of angsten kunnen worden behandeld in één sessie

 • je beschermd wordt tegen herbeleving omdat je gedachten voortdurend geleid worden en omdat de techniek gebruik maakt van dubbele dissociatie van je herinneringen


De nadruk ligt op respect en mededogen voor wat je meegemaakt en daar hoef ik de details niet van te kennen om je te kunnen helpen.

Hoe werk ik?

Er gaat altijd een intakegesprek vooraf aan een Rewind sessie, trauma helen is meer dan een techniek toepassen.

Tijdens de Rewind sessie zorg ik (o.a. met ademhalingsoefeningen en visualisaties) ervoor dat je ontspannen bent en ik begeleid je bij elke stap van het Rewind proces.

 

Ik kijk er alvast naar uit om je te ontmoeten en je te mogen helpen!

Heel hartelijk,

Eva

Resultaten van de rewind techniek

De Rewind Techniek is nog relatief nieuw is en het wetenschappelijk onderzoek ernaar dus nog even nieuw.

De resultaten de van de onderzoeken die wel reeds gebeurd zijn, zijn op zijn minst opwindend en hoopgevend te noemen.

In mijn praktijk leert de ervaring dat deze techniek consistent zeer goede resultaten biedt.

Onderzoek door The Human Givens Institute (UK) wees uit dat:

Van de 30 mensen die deelnamen aan de studie

 • 40% de Remind Techniek als extreem succesvol beoordeelde

 • 53% de Remind Techniek als succesvol beoordeelde

 • 7%:  de Remind Techniek als aanvaardbaar beoordeelde

93% van de deelnemers vond de Rewind Techniek succesvol of extreem succesvol.

Niemand vond de Rewind Techniek een mislukking.

 • Voor de toepassing van de Rewind Techniek was de gemiddelde beoordeling van hun eigen welzijn 12/50.

 • 7 - 10 dagen na toepassing van de Rewind Techniek was de gemiddelde beoordeling van hun welzijn 30,3/50.

 • 3 - 6 maanden later was de gemiddelde score 32,2/50.

M.a.w. een stijging van 167,4% (!) t.o.v. hun oorspronkelijke welzijnsbeoordeling.

Een 4 jaar durend onderzoek bij NOVA (US) toont gelijkaardige mooie resultaten:

Van de 47 mensen die er aan meewerkten, werden er 57% enkel met de Rewind Techniek behandeld.

 • Voor de behandeling voldeden 26 van hen aan de criteria voor PTSS

 • Na de behandeling voldeed niemand meer aan de criteria voor PTSS

 • was ook een significante afname van PTSS-gerelateerde symptomen

bottom of page