top of page

De MASIC-methode

Gestructureerd onderzoek naar partnergeweld

Image by Van Tay Media

Wat heb je aan een MASIC-interview?

De MASIC bestaat uit een gestructureerd interview dat bij elke ouder apart wordt afgenomen en dat gedetailleerd screent op 

verschillende vormen van partnergeweld, zoals emotionele mishandeling, dwingende controle, lichamelijk geweld, seksueel geweld en stalking.

Vervolgens wordt op basis van de informatie uit de twee interviews, aangevuld met informatie uit andere bronnen (bv. politiegegevens, medische gegevens, ...) een beoordeling gemaakt over de aan- of afwezigheid van partnergeweld, en als er geweld aanwezig is, over het type geweld.

In principe dient het interview bij beide ouders (apart) te worden afgenomen om een volledig beeld te krijgen van de situatie, maar jouw deel van de MASIC kan voor jou ook al helpend en waardevol zijn als therapeutisch hulpmiddel.

De MASIC maakt diverse vormen van partnergeweld heel concreet en geeft je zo erkenning.

Dat kan best confronterend zijn.

Het kan er voor zorgen dat je een duidelijk beeld krijgt van eventuele trauma's en angsten die je nog niet verwerkt hebt en dan kunnen we daar gericht mee aan de slag.

Coercive control, dwingende controle, intieme terreur, partnergeweld, intrafamiliaal geweld

Wat is een MASIC-interview?

De MASIC (Mediator’s Assessment of Safety Issues and Concerns) is een uitgelezen tool voor bemiddelaars, hulpverleners, familierechters, jeugdrechters, ... om de diverse vormen van partnergeweld voor en na de scheiding te inventariseren en meetbaar te maken.

Het is een Amerikaanse, wetenschappelijk onderbouwde methode die in 2016 door prof. Corine de Ruiter en Brigitte van Pol naar het Nederlands vertaald werd.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bij meer dan de helft van de complexe scheidingen een voorgeschiedenis van partnergeweld speelt.


Vooral wanneer er kinderen zijn, is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de context waarbinnen zij zich bewegen.

Differentiaal diagnostische analyse is noodzakelijk.


Niet enkel fysiek geweld, maar ook psychisch en emotioneel geweld, financieel geweld, coercive control (dwingende controle), bedreigingen, seksueel geweld en belaging en stalking worden in kaart gebracht a.d.h.v. de MASIC-methode.

Vooral dwingende controle vormt een veiligheidsrisico (het is de basis van vele andere soorten geweld en misbruik, ook na de scheiding).

Bepaalde typen partnergeweld vormen ook een contra-indicatie voor gezamenlijke ouderschapsbemiddeling.

In andere landen is screening op de diverse vormen van partnergeweld verplicht wanneer men wil scheiden, omdat daar beslissingen m.b.t. de kinderen op gebaseerd worden. Voor dergelijke screening wordt de MASIC-methode gebruikt.

Dat zou hier ook de standaard moeten zijn.

Feitenonderzoek is essentieel.
 

In een groot aantal landen (o.a. Canada, Australië en een aantal staten van de VS) is screening op partnergeweld een verplicht onderdeel in een echtscheidingstraject.

In Australië gelden sinds maart 2009 de "Family Violence Best Practice Principles" voor familierechters die gebaseerd zijn op de wetenschappelijke kennis over huiselijk geweld (family violence).

Hier staan we -helaas- nog niet zover.

Er is een paradigmashift noodzakelijk in combinatie met vaardigheden en een onderzoekende houding.

 

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat met de MASIC meer partnergeweld wordt gerapporteerd dan bij zelfrapportage.

Ook vertellen de onderzoeksrespondenten dat de MASIC hen ook helpt bij het onderkennen van de ernst van de problematiek en geven ze aan zich gehoord te voelen.

Erkenning is het eerste wat je nodig hebt wanneer je het meemaakt.

Idealiter wordt de MASIC afgenomen door de betrokken instanties in kader van bemiddeling, complexe echtscheiding, hulpverlening, ... maar dit instrument is daar -helaas- nog niet standaard.

Image by Beatriz Pérez Moya

Hoe ga ik te werk?

Ik pas de MASIC zeer zorgvuldig toe en ik neem er de tijd voor, zodat ik jou de ruimte kan geven om je verhaal te doen. Een sessie duurt daarom anderhalf uur.

Dat geeft ons tijd om alles rustig en grondig in kaart te brengen.

(Vaak brengt het in kaart brengen op zich al tot het inzicht dat er nog zaken onverwerkt zijn. In dat geval kunnen we daar aan werken als je dat wenst.)

In een dergelijke sessie (dit kan in de praktijk in Melle en via Zoom) neem ik jou het MASIC interview af en worden al jouw collaterale bronnen samengebracht.

Breng -als je die hebt- copies van PV's, medische en andere verslagen, verklaringen van derden en dergelijke mee.

Alle input wordt meegenomen en meegewogen.

Verslaggeving is niet inbegrepen in de sessietijd.

Wens je een verslag (enkel van jouw deel), dan reken ik daarvoor bijkomend 75€ per uur voor de administratieve verwerking van jouw MASIC-interview en de door jou aangeleverde collaterale informatie.

Daarvoor stuur ik je dan een factuur.
 

Hoe minder werk ik heb, hoe goedkoper voor jou, dus lever mij a.u.b. een lijstje aan van alle collaterale stukken die je wil toevoegen en bundel al die stukken in 1 Word document of PDF.

bottom of page